+36 23 422 725, +36 30 274 8610 info@naturalwood.hu

Adatkezelési tájékoztató

A weboldalunk címe: http://naturalwood.hu/

A weboldal célja az elkészített bútorokról, lehetőségekről és a cég által nyújtott szolgálatásokról
tájékoztató létrehozása, amiről a felhasználó email-en keresztül képes további információt kérni.
Az emailt a honlap “Kapcsolat” fülön tudja elérni a felhasználó.

A kötelezően megadásra kerülő adatok a név és a felhasználó elérhetőségi email címe.
Ezeket az adatokat kizárólag azon célból kérjük be, hogy az emailes kapcsolatfelvételre lehetőség
legyen. Az emaileket, amennyiben nem születik további levelezés (megszűnik az adatkezelés célja), 30
nap elteltével töröljük.
A kapott adatokat csak az emailes levelőrendszer tárolja, amelyet jelszóval védünk, azokat harmadik
félnek nem adjuk át, reklám céljára nem használjuk fel.
Az email küldése csak abban az esetben valósul meg, ha ezen tájékoztatót a bejelntkező / emailt küldeni
szándékozó megértette, és az email küldési lehetőség előtti box-ban egy pipa jelöléssel elfogadta.
Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a
weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője
menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége
alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ,
hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a
számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó”
menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első
látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó,
terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a
felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik
– a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik
személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik
engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

BÚTOR-TRIÓ KFT
2040 BUDAÖRS, Kaktusz utca, HRSZ10314
Tel: 06-30-2748610
Tel/Fax: 06-23-422725
E-mail: butortriobutortrio.t-online.hu

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott
feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető
formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben
azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
A Bútor Trió Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja
megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet
élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu